Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

OPG Rendulić - Modruš - Lika

Domaći lički proizvoci, brašno od pira, češnjak, krumpir , stare sorte graha

EKO OPG - Kako?

EKO OPG - Kako? Post New Entry

Registracija dodatnih djelatnosti OPG-a

Posted by squimado on March 24, 2013 at 6:15 PM

Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima objavljen je u Narodnim novinama br. 20/13., stupio je na snagu 28. veljače 2013.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, način i uvjeti za obavljanje tih djelatnosti, te uvjeti za upis u Upisnik dopunskih djelatnosti. Prema ovom Pravilniku na OPG-u su dozvoljene sljedeće vrste dopunskih djelatnosti:

1. Izravna prodaja,

2. Prerada poljoprivrednih proizvoda ljekovitog bilja, gljiva i šumskih proizvoda,

3. Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala,

4. Turizam na OPG-u,

5. Djelatnosti povezane s tradicijskim vještinama i znanjima na OPG-u,

6. Proizvodnja i prodaja energije iz obnovljivih izvora od: šumske biomase, stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice, drugih izvora biomase, izvora vode, vjetra i sunca,

7. Usluge u poljoprivredi i šumarstvu korištenjem poljoprivredne i šumske mehanizacije, opreme, uređaja i životinja, te njihovo davanje u najam,

8. Prenošenje znanja i vještina povezanih s poljoprivredom, šumarstvom i dopunskim djelatnostima na OPG-u,

9. Ostale poljoprivredne djelatnosti koje se mogu registrirati kao dopunske djelatnosti na OPG-u.

Izravnom prodajom može se obavljati na sljedeće načine:

1. na OPG-u (u dvorištima, proizvodnim objektima OPG-a, kušaonicama i na polju),

2. na štandovima i klupama na tržnicama na malo,

3. na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,

4. na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova, i sl.,

5. prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe, manifestacije i sl.),

6. dostavom do potrošača,

7. pokretnom prodajom (pokretna vozila, plovila, kolica),

8. prodaja putem automata,

9. kioska,

10. prodaja putem interneta.

POTREBNI DOKUMENTI:

 

1. dokaz o osposobljenosti za obavljanje dopunske djelatnosti ako je ista propisana posebnim propisima koji reguliraju dopunsku djelatnost,

 

2. uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje tradicijskog ili umjetničkog obrta (samo za OPG koja se bave tradicijskim ili umjetničkim obrtom), - ovdje je još nejasno gdje i kako proći MLINARSKI (vodeničarski) TEČAJ

 

3. ovisno o dopunskoj djelatnosti:

 

a. rješenje o registraciji ili odobravanju objekta u poslovanju s hranom; - o ovome ćemo pisati u posebnom odlomku

 

b. rješenje o registraciji ili odobravanju objekta i/ili subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi;

 

c. rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu;

 

d. presliku ovjerene sanitarne knjižice i dokaz o položenom tečaju higijenskog minimuma (samo za one koji dolaze u kontakt s hranom).

Upis se obavlja u Agenciji za plaćanja u Karlovcu.

Za detalje provjerite:  PRAVILNIK O DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA OPG-u - napominjemo pogledati članak 9.


Naravno da kao i u svakom zakonu postoje određene kontradiktornosti, no to je dio koji još razjašnjavamo s poljoprivrednom savjetodavnom službom i Agencijom za plaćanja.
Ovdje možemo istaknuti gospođu Višnju Magdić iz Poljop. savjetodavne službe Slunj kao osobu od povjerenja i uistinu spremnu pomoći.


Categories: Zakonodavstvo, Registracija OPG-a, Dodatne djelatnosti OPG-a

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

104 Comments