Shopping Cart
Your Cart is Empty
Quantity:
Subtotal
Taxes
Shipping
Total
There was an error with PayPalClick here to try again
CelebrateThank you for your business!You should be receiving an order confirmation from Paypal shortly.Exit Shopping Cart

OPG Rendulić - Modruš - Lika

Domaći lički proizvoci, brašno od pira, češnjak, krumpir , stare sorte graha

EKO OPG - Kako?

EKO OPG - Kako? Post New Entry

Registracija dodatnih djelatnosti OPG-a

Posted by squimado on March 24, 2013 at 6:15 PM

Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima

Pravilnik o dopunskim djelatnostima na obiteljskim poljoprivrednim gospodarstvima objavljen je u Narodnim novinama br. 20/13., stupio je na snagu 28. veljače 2013.

Ovim Pravilnikom propisuju se vrste dopunskih djelatnosti na obiteljskom poljoprivrednom gospodarstvu, način i uvjeti za obavljanje tih djelatnosti, te uvjeti za upis u Upisnik dopunskih djelatnosti. Prema ovom Pravilniku na OPG-u su dozvoljene sljedeće vrste dopunskih djelatnosti:

1. Izravna prodaja,

2. Prerada poljoprivrednih proizvoda ljekovitog bilja, gljiva i šumskih proizvoda,

3. Prerada drva i proizvoda od drva i pluta, osim namještaja; proizvodnja proizvoda od slame i pletarskih materijala,

4. Turizam na OPG-u,

5. Djelatnosti povezane s tradicijskim vještinama i znanjima na OPG-u,

6. Proizvodnja i prodaja energije iz obnovljivih izvora od: šumske biomase, stajskog gnoja, gnojovke i gnojnice, drugih izvora biomase, izvora vode, vjetra i sunca,

7. Usluge u poljoprivredi i šumarstvu korištenjem poljoprivredne i šumske mehanizacije, opreme, uređaja i životinja, te njihovo davanje u najam,

8. Prenošenje znanja i vještina povezanih s poljoprivredom, šumarstvom i dopunskim djelatnostima na OPG-u,

9. Ostale poljoprivredne djelatnosti koje se mogu registrirati kao dopunske djelatnosti na OPG-u.

Izravnom prodajom može se obavljati na sljedeće načine:

1. na OPG-u (u dvorištima, proizvodnim objektima OPG-a, kušaonicama i na polju),

2. na štandovima i klupama na tržnicama na malo,

3. na štandovima i klupama izvan tržnica na malo,

4. na štandovima i klupama unutar trgovačkih centara, ustanova, i sl.,

5. prigodnom prodajom (sajmovi, izložbe, manifestacije i sl.),

6. dostavom do potrošača,

7. pokretnom prodajom (pokretna vozila, plovila, kolica),

8. prodaja putem automata,

9. kioska,

10. prodaja putem interneta.

POTREBNI DOKUMENTI:

 

1. dokaz o osposobljenosti za obavljanje dopunske djelatnosti ako je ista propisana posebnim propisima koji reguliraju dopunsku djelatnost,

 

2. uvjerenje o osposobljenosti za obavljanje tradicijskog ili umjetničkog obrta (samo za OPG koja se bave tradicijskim ili umjetničkim obrtom), - ovdje je još nejasno gdje i kako proći MLINARSKI (vodeničarski) TEČAJ

 

3. ovisno o dopunskoj djelatnosti:

 

a. rješenje o registraciji ili odobravanju objekta u poslovanju s hranom; - o ovome ćemo pisati u posebnom odlomku

 

b. rješenje o registraciji ili odobravanju objekta i/ili subjekata u poslovanju s nusproizvodima životinjskog podrijetla koji nisu za prehranu ljudi;

 

c. rješenje o odobrenju za pružanje ugostiteljskih usluga u seljačkom domaćinstvu;

 

d. presliku ovjerene sanitarne knjižice i dokaz o položenom tečaju higijenskog minimuma (samo za one koji dolaze u kontakt s hranom).

Upis se obavlja u Agenciji za plaćanja u Karlovcu.

Za detalje provjerite:  PRAVILNIK O DOPUNSKIM DJELATNOSTIMA NA OPG-u - napominjemo pogledati članak 9.


Naravno da kao i u svakom zakonu postoje određene kontradiktornosti, no to je dio koji još razjašnjavamo s poljoprivrednom savjetodavnom službom i Agencijom za plaćanja.
Ovdje možemo istaknuti gospođu Višnju Magdić iz Poljop. savjetodavne službe Slunj kao osobu od povjerenja i uistinu spremnu pomoći.


Categories: Zakonodavstvo, Registracija OPG-a, Dodatne djelatnosti OPG-a

Post a Comment

Oops!

Oops, you forgot something.

Oops!

The words you entered did not match the given text. Please try again.

Already a member? Sign In

104 Comments

Reply mycjac
10:08 PM on May 19, 2022 
mycjac 341c3170be https://forum.weeboo.id/upload/files/2022/05/YNwz2qMQdwAF5AQdZJEh
_17_fc9c8b1fea8632503021175c41119d37_file.pdf
https://iraqidinarforum.com/upload/files/2022/05/Rc2NVDUJvP1a5VzM
Epoq_17_eeb0f44421a91e3e7910d24eae8a43ea_file.pdf
https://www.recentstatus.com/upload/files/2022/05/leHZUzk6gQIQr6m
wGUVH_17_eeb0f44421a91e3e7910d24eae8a43ea_file.pdf
https://thegoodbook.network/upload/files/2022/05/ksLbWw8WD1Uln2aV
tR9B_17_517de062283302f1ec222ca61e3e930d_file.pdf
https://vee.red/upload/files/2022/05/85R4lKYcpAIXEbVaaM2f_17_517d
e062283302f1ec222ca61e3e930d_file.pdf
https://facenock.com/upload/files/2022/05/mKuO9un8V9kSQisJpnl3_17
_1f2358f3725fe993c9c5408b2d6d5968_file.pdf
https://social111.s3.amazonaws.com/upload/files/2022/05/V3cmeACLj
XhkaQIybvmQ_17_f6ac386a1e04e776ff0bcd3548652804_file.pdf
https://bimindonesia.id/upload/files/2022/05/V5DBricp3i5AHURjdZYS
_17_bc94770fbf12cd1b4815f71efc1c91c6_file.pdf
https://siemefo.com/upload/files/2022/05/SDukC8nyrhsI3SqIuUNA_17_
1f2358f3725fe993c9c5408b2d6d5968_file.pdf
https://media.smaskstjohnpaul2maumere.sch.id/upload/files/2022/05
/r4JLXExHhvwXr24kKPgj_17_dd241c82b12f7efa788bcaa216d65eff_file.pd
f
Reply SeapHeelf
7:53 AM on June 10, 2022 
Xsnpgz Assess for signs of PVD.
url=https://newfasttadalafil.com/ says...
Cialis
The acceleration produced by the net force is m W W g g If the pushoff force acts on the jumper over a distance of cm the extent of the crouch and if it is directed entirely in the vertical y direction the vertical component of the velocity v y during the jump is given by v y as g Cialis It involves removal of the lamina and spinous process. https://newfasttadalafil.com/ - cialis tadalafil Buy Levitra Line Brauvc
Reply tralsetly
1:17 AM on July 28, 2022 
Cialis Libera Vendita
url=https://buycialikonline.com says...
buy cialis uk
Prezzo Cialis E Levitra